Sabit Diş

Sadece tek bir dişsiz çenede sabit köprü yapmak için 6 adet implant yerlestirerek 6 hafta sonra ölçü alarak iki hafta içersinde 14 adet sabit disli köprü protezi uygulanır.
Hiç dişi bulunmayan vakalarda 4 adet “hemen implant” ile “hemen yükleme” uygulanan sabit protez: dört adet implantın yerleştirilmesini takiben aynı seansta mevcut alt çene “total protezine  implantların sabit bir şekilde bağlanması ile çiğneme fonksiyonuna başlanmasını içerir. Tek seansta gerçekleştirilebilen bu uygulama için hastanın mevcut bir alt çene protezinin bulunması gereklidir.  Modifiye edilmiş tam damak ile geçen altı haftalık bir iyileşme süresinin sonunda asıl sabit protez üretilir.
Özetle, implant tedavilerinde gelinen son noktada yüzey özellikleri geliştirilmiş implantlar, navigasyon yöntemleri ile hemen implant ve hemen yükleme uygulamaları altında kullanılarak tedavi süreleri çok kısaltılmaktadır.