İMPLANT İYİLEŞME SÜRESİ

İmplant Yapım Süresi
İmplant Yapım Süresi

Günümüzde implant yerleştirildikten sonra kemiğe kaynaşmayı beklediğimiz iyileşme süresi açısından üç tip uygulama yapılmaktadır. Her bir uygulamanın kendine özgü avantaj ve de zamantajları vardır. Bazı vakalar için gecikmiş yükleme yapılması mecburi iken bazı vakalarda hemen yükleme prosedürü uygulana bilir. Biz Kliniğimizde hastaları muayene ettikten sonra diş ve çevre dokularını değerlendirerek yapılacak işlemin hangi şekilde olacağı ile ilgili bilgi veriyoruz. Pazarlama amaçla bir günde diş bir günde implant gibi söylemlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Zaten hastanın ağız yapısı müsait ise bir günde diş uygulamasına hastaya anlatarak uygulama şansımız var. Ancak hastaya bir günde diş diyerek ümit vermek ve sonrasında da bu tedavi yöntemi sizin için uygun değil demek bizim için doğru bir yaklaşım modeli değil.

Şimdi size implant uygulamalarında hemen yükleme, erken yükleme ve gecikmiş yükleme prosedürleri ile ilgili bilgiler vereceğim. Unutmayın ki sizin için yapılması gereken işlem ancak klinik muayene sonrasında doğru bir şekilde belirlenebilir.

A-Hemen yükleme:

İmplant üzerine geçici kuron veya köprü ile hemen fonksiyona sokulur ve yumuşak doku iyileşmesinin erken dönemde gerçekleşmesi hedeflenir ve 6. haftada ölçü alarak asıl protezi yapılır; hemen yükleme uygulamasının yapılabilmesi için uzun boy ve geniş çapta implant kullanımının gerçekleştirilmesi, yoğun bir kemik zemini ve implantın da yüksek tork ile yerleştirilmiş olması gerekiyor;

Yükleme yapılmış iki implant görüyorsunuz
İmplant yapılmadan önce ve implant yapıldıktan sonraki diş rantgeni

B-Erken yükleme:

implant yerleştirildikten sonra yerleştirme tork değerine göre 4 veya 6 hafta beklenip daha sonra ölçü alınarak protez yapılır, bu süreçte hastaya geçici dişler imal edilerek dişsiz kalmaması sağlanır.

C- Gecikmiş yükleme:

3-6 aylık iyileşme sürelerini ön gören tedavi konsepti. Giderek azalan oranda kullanılmaktadır.

Yandaki röntgende alt çene sol ikinci büyük azı dişinde, eski bir diş dolgusu ve arayüz çürüğü görülmekte.

Aynı zamanda periodontal diş eti problemleri de olan bu diş için çekim uygun görülmüştür.

Önündeki dişin uzun yıllar önce çekilmiş olması nedeniyle öne doğru kaymış olan büyük azı dişi çekildikten hemen sonra implant uygulaması yapılmıştır.

Büyük azı diş kökünü geniş hacimli olması nedeniyle implant çekim boşluğuna yerleştirildikten sonra kemik ili arada kalan bölgeye kemik tozu yerleştirilmiştir. Üç ay sonrasında da implantların üzerine diş kaplamaları yapılmıştır. Vaka diş hekimi Sertaç Kızılkaya İstanbul Özel Korudent Diş Kliniği